ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE (vezi model autorizatie sanitara)

 

  1. Cerere tip – 2 exemplare ( in cerere se va preciza „Masura.................” in care este incadrat  investitia finantata prin proiectul „SAPARD”)
  2. Dosar tehnic care va cuprinde:
    1. Avizul sanitar, daca este cazul
    2. Memoriu tehnic justificativ (vezi aviz sanitar)
    3. Planul de amenajare interioara
  3. Dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara ( conform Ordinului MSF nr.364/2002 – MO 521/2002)

 

* Autorizatia sanitara are valabilitate atat  timp cat sunt respectate conditiile igienico-sanitare si sunt mentinute conditiile de structura functionala si cele care se refera la obiectul de activitate din solicitarea initiala, pentru care a fost emisa autorizatia.