ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE

 

  1. Cerere – 2 exemplare
  2. Dosar tehnic care va cuprinde:

a)      Avizul sanitar, daca este cazul

b)      Memoriu tehnic justificativ (vezi aviz sanitar)

c)      Planul de amenajare interioara

  1. Dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara ( conform Ordinului MSF nr.364/2002 – MO 521/2002)
  2. Dupa caz:

- Declaratia pe propria raspundere referitoare la asigurarea conformarii la conditiile igienico-sanitare, conform modelului prezentat in anexa nr.3 (completarea declaratiei pe propria raspundere)

 

- Autorizatia de detinere si manipulare substante toxice (Legea nr.360/2003 din MO nr 635/2003  si Legea 263/2005 din MO nr899/2005). Decretul 466/1979 a fost abrogat.

 

- Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Directiei de Sanatate Publica Hunedoara –Deva

 

- Autorizatia de libera practica

 

* Autorizatia sanitara are valabilitate atat  timp cat sunt respectate conditiile igienico-sanitare si sunt mentinute conditiile de structura functionala si cele care se refera la obiectul de activitate din solicitarea initiala, pentru care a fost emisa autorizatia.