PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL


Informare/Inregistrare/ Eliberare documente

LUNI - JOI 9.00-14.00

INFORMATII TELEFONICE:
Tel.0254-211848 int.107 sau Tel.0254-225242 int.105
intre orele 9.00 - 16.00 Luni - Joi si 9.00 - 13.00 Vineri

Adresa de e-mail: pcuhd@asphd.roprivind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiecte
de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor
ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei.